SHAPING THE FUTURE OF VR/XR with SYNERGY S&T

SYNERGY Simulation & Training is established with the aim to deliver high quality modeling, simulation and training products, solutions and services for air, land, sea, space and cyber domains.

„КИБЕР НАП 2014“ – компютърно подпомагано учение по киберсигурност

В периода януари – май БУЛСИМ успешно проведе „КИБЕР НАП 2014“ – компютърно подпомагано учение по киберсигурност, което са състоя в Националната агенция за приходите. Учението е изцяло поректирано, подготвено, изпълнено и анализирано от експертите на БУЛСИМ. Повече от 35 експерта от различни дирекции и отдели на НАП участваха в учението, което е първото по […]

CYBER EUROPE 2014 компютърно подпомагано учение

В периода 28 – 30 април 2014 г. под ръководството на Агенцията за мрежова и информационна сигурност на Европейския съюз (ENISA) и с участието на Република България, се проведе Техническата фаза на Третото пан-Европейско учение за сътрудничество при киберкризи CYBER EUROPE 2014. В него взеха участие над 400 експерта от 30 държави. Българският екип беше […]

Заключителна пресконференция по проект в община Павел Баня

На 25 април 2014 г. в читалище „Напред 1903”, БУЛСИМ организира и проведе Заключителната пресконференция, оповестяваща приключването на проект ”Обучение на служителите в община Павел баня за по-добро административно обслужване”, по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез […]

БУЛСИМ взе участие в учението SABER GUARDIAN 14

В периода 24 март – 4 април 2014 г. на учебния полигон в Ново село и паралелно в гр. София се проведе учението SABER GUARDIAN 14. Основните участници в него са USAREUR (Американската армия в Европа), България и страните-партньори от Черноморския/Евроазиатския регион Румъния, Грузия, Армения, Азърбайджан, Молдова, Турция и Украйна, като и страните-членки на НАТО […]

БУЛСИМ посети “Cyber Security & Information Showcase”

По покана и с любезната финансова подкрепа на UK Trade & Investment представители на БУЛСИМ посетиха Второто изложение за Кибер и Информационна Сигурност, което се проведе на 25-ти и 26-ти февруари във Виена. Членове на асоциацията се запознаха с последните иновативни решения в киберсигурността, представени от 31 английски компании и използваха възможността да влязат в […]

Планираща конференция за учението SABER GUARDIAN 14

В периода 9 – 13 декември 2013 г. в София се проведе Основната планираща конференция на мултинационалното компютърно-подпомагано учение SABER GUARDIAN 14. В ролята си на бъдещ участник в командно-щабното/компютърно подпомагано учение, БУЛСИМ се включи в работните срещи по разпределяне на задачите и отговорностите по време на операциите. Учението ще се проведе от 24 март […]

Симулация на кибератака на третия “Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”

Експерти от БУЛСИМ демонстрираха симулация на хакерска атака по време на третия “Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, проведен в в София в периода 11 – 13 ноември 2013 г. и организиран отМеждународната академия по киберразследвания, Държавна агенция “Национална сигурност” и Задграничния консултативен съвет по сигурността на САЩ (OSAC). Симулация […]

Начална пресконференция по проект в община Павел баня

На 1-ви ноември 2013 год. БУЛСИМ проведе в град Павел Баня начална пресконференция за оповестяване стартирането на проект ”Обучение на служителите в община Павел баня за по-добро административно обслужване” по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален […]

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!