I/ITSEC 2019 - Orlando, FL, 2nd – 6th December 2019

THE WORLD'S LARGEST MODELING, SIMULATION & TRAINING EVENT

БУЛСИМ на Science and Information Conference 2015

В края на м.юли д-р Светлана Василева взе участие в Science and Information Conference 2015, проведена в Лондон, Англия. SAI е първокласно място за срещи на изследователи и индустриални представители за споделяне на нови идеи, оригинални изследователски резултати и практически опит в областите на компютърни науки, електроника и комуникации.

Експерти от БУЛСИМ в редакторския колектив на NATO CMDR CoE Conference Proceedings

В резултат на ползотворното партньорство между БУЛСИМ и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия, експерти от БУЛСИМ получиха покана да съдействат на Центъра при изготвянето на първия Conference Proceedings от наскоро проведения семинар. Членовете на асоциацията проф. Йордан Табов, доц. Юлияна Каракънева, д-р […]

БУЛСИМ е съорганизатор на годишния семинар на Центъра на НАТО

В периода 8-ми–9-ти юни Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия, с подкрепата на БУЛСИМ, проведе в резиденция „Бояна“, станалият вече ежегоден семинар в областта на управление при кризи и в отговор на бедствия. Семинарът се проведе в три пленарни сесии: • “The Crisis […]

БУЛСИМ на 29th European Conference on Modeling and Simulation

В края на май д-р Светлана Василева взе участие в 29th European Conference on Modeling and Simulation, проведена в Албена. ECMS е международна конференция посветена на дефинирането на „state of the art“ в областта на моделирането и симулациите. ECMS е призната като изключителен форум за изследователи и практици от различни области, отдадени на създаването, определянето […]

БУЛСИМ е официален партньор на ITEC 2015

За трета поредна година Българската асоциация по моделиране и симулации е официален партньор на най-голямото Европейско изложение за обучение и симулации за военния сектор ITEC 2015 (International Forum for the Military Training, Education and Simulation Sectors), което се проведе в Прага, Чехия в периода 28-30 април. БУЛСИМ има честта отново да бъде единствената българска организация […]

БУЛСИМ с участие в Индустриалния форум на Министерството на отбраната

По покана на Министерство на икономиката и енергетиката, в качеството си на член на Клъстер “Аерокосмически технологии, изследвания и приложения” (CASTRA), БУЛСИМ взе участие в Индустриалния форум, организиран от Министерството на отбраната на Република България. Форумът се проведе в периода 9-10 октомври в резиденция „Бояна“ и беше открит от Президента и Върховен главнокомандващ въоръжените сили […]

БУЛСИМ участва в 9-тия NATO CAX Forum 2014

В периода 16 – 19 септември в ATATURK Wargaming and Convention Center в Истанбул, Турция се проведе 9-тия NATO Computer Assisted Exercise Forum, организиран от NATO Modelling and Simulation Center of Excellence. В него взеха участие повече от 200 M&S и CAX експерта от повече от 25 страни. Форумът акцентира върху техническите специфики и оперативните […]

БУЛСИМ е съорганизатор на семинар на Центъра на НАТО за управление при кризи

За трета поредна година Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия към Министерството на отбраната, с подкрепата на БУЛСИМ, организира научно-приложен семинар на тема “CRISES MANAGEMENT AND DISASTER RESPONSE INTERAGENCY INTERACTION”. Семинарът се проведе в периода 1 – 3 юли 2014 г. в София, […]

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!