SHAPING THE FUTURE OF VR/XR with SYNERGY S&T

SYNERGY Simulation & Training is established with the aim to deliver high quality modeling, simulation and training products, solutions and services for air, land, sea, space and cyber domains.

Междуведомствено сътрудничество при управление при кризи и в отговор на бедствия: Инструменти и практики за обучения

Повече от 120 участника от 14 нации се срещнаха във Военна академия “Г.С. Раковски” в София (17-18 септември) на семинар, организиран от Центъра на компетентност за управление при кризи и отговор на бедствия (CoE CMDR) и с подкрепата на БУЛСИМ, за да дискутират междуведомственото взаимодействие за управление при кризи и в отговор на бедствия. Основни […]

БУЛСИМ взе участие в научна конференция „Информационна сигурност. Защита от кибер атаки“

Представители на БУЛСИМ участваха в научна конференция „Информационна сигурност. Защита от кибер атаки“, организирана от департаменти „Телекомуникации“ и „Национална и международна сигурност“ към Нов Български Университет. В презентационната сесия на семинара беше фокусирано върху стандартите по компютърна и информационна сигурност, подходите за изследване и предпазване от кибератаки, методи за криптоанализ и сигурността на модерните комуникации. […]

Първа национална конференция „Иновации при интегриране на формалното и неформалното образование за развитие на талантите и способностите“

Представители на БУЛСИМ взеха участие в Първата национална конференция с международно участие „Иновации при интегриране на формалното и неформалното образование за развитие на талантите и способностите – грижа на учените, институциите и неправителствените организации“, която се проведе в гр. София на 8-ми и 9-ти май 2013 година. Председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов направи презентация […]

БУЛСИМ се присъедини към Работната група за изграждане на Система за ранно реагиране на киберпрестъпления

Експерти от БУЛСИМ се присъединиха към Работната група за изграждане на Система за разпознаване и ранно реагиране на киберпрестъпления по проекта на Международната академия за обучение по киберразследвания “Български кибер център по компетентност за обучение и изследвания”, финансиран по програмата „Предотвратяване и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”. Целта на проекта […]

БУЛСИМ стана официален партньор на ITEC 2013

Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ подписа Партньорско споразумение с ITEC 2013 – Международния форум за подготовка, обучение и симулации в отбранителния сектор (International Forum for the Military Training, Education and Simulation Sectors). Изложението се проведе в периода 22-24 май 2013 г. в Рим, Италия. Заедно с AFCEA International, European Training and Simulation […]

Работен семинар на тема “Малки спътници – планиране, мисия, приложения”

БУЛСИМ участва в работен семинар на тема “Малки спътници – планиране, мисия, приложения”, организиран от Клъстера по аерокосмически, технологии, изследвания и приложения – CASTRA и Физическия факултет към СУ “Св. Климент Охридски”. Асоциацията представи възможностите за стаж на студенти към организацията и запозна аудиторията с лицензирани софтуерни продукти в областта на аерокосмическото инженерство. Изявени студенти […]

Представяне на програмата за НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП

Представители на БУЛСИМ присъстваха на официалното представяне на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Програмата е на обща стойност 11 790 000 евро, осигурени от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на неправителствени организации с цел подпомагане на благоприятстваща работата […]

Завърши компютърно подпомаганото учение SEESIM 2012

Представители на БУЛСИМ взеха участие като наблюдатели в разпределеното компютърно подпомагано учение „South Eastern Europe Simulation 2012 (SEESIM 12)“, което се проведе в периода 15 -19 октомври в Националния военен учебен комплекс „Чаралица“ и в Националната военна академия „Г.С. Раковски“. От своята позиция на експерт в Министерството на отбраната подп. Орлин Николов беше определен за […]

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!