I/ITSEC 2019 - Orlando, FL, 2nd – 6th December 2019

THE WORLD'S LARGEST MODELING, SIMULATION & TRAINING EVENT

БУЛСИМ приета за пълноправен член на Клъстер Аерокосмически Технологии, Изследвания и Приложения

През месец октомври БАМиС-БУЛСИМ кандидатства за членство в сдружение с обществено полезна дейност “Клъстер за аерокосмически технологии, изследвания и приложения (КАКТИП)”. Кандидатурата на асоциацията е приета с пълно мнозинство и БУЛСИМ става пълноправен член на КАКТИП. Членовете на БУЛСИМ ще дадат своя принос за дейността на КАКТИП основно в областта на моделирането и симулациите и […]

БУЛСИМ участва в кръгла маса на тема “Роля на гражданските организации при формиране на Резерва на Въоръжените сили на РБългария”

През месец септември БУЛСИМ участва в кръгла маса на тема “Роля на гражданските организации при формиране на Резерва на Въоръжените сили на Република България”, организирана от Сдружение “Български човешки права” и Министерство на отбраната на Република България. В проведената дискусия се представиха възможностите на компютърно подпомаганите учения за обучение на Резерва на Въоръжените сили на […]

БУЛСИМ е включена в ENISA Country Reports

През месец юни БУЛСИМ e включена в доклада на България към изданието на Европейската агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA ‘Country Reports’) като експертна организация в областта на мрежовата и информационна сигурност в страните от Европейския континент. Информация за организациите в този доклад се изготвя от експертни звена от Министерството на транспорта, информационните технологии […]

БУЛСИМ предостави експертно становище за професията “Аниматор”

През месец май, по запитване от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, БУЛСИМ предостави експертно становище по проект на държавно образователно изискване по професията „Аниматор“. Това запитване се използва за отправна точка от председателя на асоциацията да предложи иницииране на проект за създаване на професия „Симулационист” и включването й в Националния класификатор на […]

БУЛСИМ включена в списъка на световните професионални организации в M&С

В началото на месец февруари 2011 година БУЛСИМ е включена в списъка на световните професионалните организации в областта на моделирането и симулациите, изготвен от проф. Tuncer Oren, председател на Етичната комисия към Society for Modeling&Simulation International. БУЛСИМ е единствената (за момента) българска асоциация, която фигурира в посочения списък.

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!