SIMULTECH 2019 - Prague, Czech Republic, 29th – 30th July 2019

9th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications

“КИБЕРЗИМА 2011” в МТИТС

Като най-значително постижение в дейността на БУЛСИМ за 2011 година, може да бъде посочен проектът за подготовка и провеждане на първото за България компютърно подпомагано учение по информационна сигурност за държавната администрация „КИБЕРЗИМА 2011”, организирано съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Българската асоциация по моделиране и симулации “БУЛСИМ” е организацията, която консултира […]

БУЛСИМ приета за пълноправен член на Клъстер Аерокосмически Технологии, Изследвания и Приложения

През месец октомври БАМиС-БУЛСИМ кандидатства за членство в сдружение с обществено полезна дейност “Клъстер за аерокосмически технологии, изследвания и приложения (КАКТИП)”. Кандидатурата на асоциацията е приета с пълно мнозинство и БУЛСИМ става пълноправен член на КАКТИП. Членовете на БУЛСИМ ще дадат своя принос за дейността на КАКТИП основно в областта на моделирането и симулациите и […]

БУЛСИМ участва в кръгла маса на тема “Роля на гражданските организации при формиране на Резерва на Въоръжените сили на РБългария”

През месец септември БУЛСИМ участва в кръгла маса на тема “Роля на гражданските организации при формиране на Резерва на Въоръжените сили на Република България”, организирана от Сдружение “Български човешки права” и Министерство на отбраната на Република България. В проведената дискусия се представиха възможностите на компютърно подпомаганите учения за обучение на Резерва на Въоръжените сили на […]

БУЛСИМ е включена в ENISA Country Reports

През месец юни БУЛСИМ e включена в доклада на България към изданието на Европейската агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA ‘Country Reports’) като експертна организация в областта на мрежовата и информационна сигурност в страните от Европейския континент. Информация за организациите в този доклад се изготвя от експертни звена от Министерството на транспорта, информационните технологии […]

БУЛСИМ предостави експертно становище за професията “Аниматор”

През месец май, по запитване от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, БУЛСИМ предостави експертно становище по проект на държавно образователно изискване по професията „Аниматор“. Това запитване се използва за отправна точка от председателя на асоциацията да предложи иницииране на проект за създаване на професия „Симулационист” и включването й в Националния класификатор на […]

БУЛСИМ включена в списъка на световните професионални организации в M&С

В началото на месец февруари 2011 година БУЛСИМ е включена в списъка на световните професионалните организации в областта на моделирането и симулациите, изготвен от проф. Tuncer Oren, председател на Етичната комисия към Society for Modeling&Simulation International. БУЛСИМ е единствената (за момента) българска асоциация, която фигурира в посочения списък.

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!