SHAPING THE FUTURE OF VR/XR with SYNERGY S&T

SYNERGY Simulation & Training is established with the aim to deliver high quality modeling, simulation and training products, solutions and services for air, land, sea, space and cyber domains.

Семинар “Разработване на механизми, инструменти и практики за реагиране при кризи и бедствия чрез използване на методи за моделиране и симулации”

„Центърът за изследване, изграждане и развитие на способности на НАТО за управление при кризи и помощ при бедствия” към Министерството на отбраната на Република България и Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ организираха съвместно международен семинар на тема „Разработване на механизми, инструменти и практики за реагиране при кризи и бедствия чрез използване на […]

Сериозно за “Сериозните игри” или къде Науката среща Изкуството

По покана на “Център за изучаване на рисковете и сигурността”, департамент на Нов български университет (НБУ), председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов изнесе публична лекция на тема „Сериозно за „Сериозните игри“ или къде Науката среща Изкуството“. На семинара, присъстваха студенти от програмите “Гражданска и корпоративна сигурност” (бакалавърска програма), “Национална и международна сигурност” и “Компютърни технологии […]

Членове на БУЛСИМ се обучаваха в курс “Планиране на учения за управление при кризи”

В периода 25-26 април 2012 г. членове на БУЛСИМ взеха участие в курса “Планиране на учения за управление при кризи”, организиран от Центъра на компетентност за управление при кризи и отговор при бедствия (Center of Excellence in Crisis Management and Disaster Response) към Министерството на отбраната на Република България. Целите на курса включваха обучение в […]

БУЛСИМ и “Денят на отворените врати” във Физическия факултет

На 21 април 2012 Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ представи своята дейност, като взе участие в “Деня на отворените врати” на Физическия факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Официалното откриване на събитието беше направено от проф. дфн. Александър Драйшу. В програмата бяха предвидени редица публични лекции, дискусии и демонстрации в областта […]

БУЛСИМ участва в обучение по набиране на средства

Представител на БУЛСИМ взе участие в обучение, организирано от Българския център за нестопанско право в рамките на проект „Стопанската дейност: скритият потенциал на нестопанския сектор в България”, финансиран от Фондация „Америка за България“. В двудневното обучение (27–28 март) по набиране на средства за нестопански организации (fundraising), беше предоставена възможност на нестопанските организации да разберат основните […]

“КИБЕРЗИМА 2011” в МТИТС

Като най-значително постижение в дейността на БУЛСИМ за 2011 година, може да бъде посочен проектът за подготовка и провеждане на първото за България компютърно подпомагано учение по информационна сигурност за държавната администрация „КИБЕРЗИМА 2011”, организирано съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Българската асоциация по моделиране и симулации “БУЛСИМ” е организацията, която консултира […]

БУЛСИМ приета за пълноправен член на Клъстер Аерокосмически Технологии, Изследвания и Приложения

През месец октомври БАМиС-БУЛСИМ кандидатства за членство в сдружение с обществено полезна дейност “Клъстер за аерокосмически технологии, изследвания и приложения (КАКТИП)”. Кандидатурата на асоциацията е приета с пълно мнозинство и БУЛСИМ става пълноправен член на КАКТИП. Членовете на БУЛСИМ ще дадат своя принос за дейността на КАКТИП основно в областта на моделирането и симулациите и […]

БУЛСИМ участва в кръгла маса на тема “Роля на гражданските организации при формиране на Резерва на Въоръжените сили на РБългария”

През месец септември БУЛСИМ участва в кръгла маса на тема “Роля на гражданските организации при формиране на Резерва на Въоръжените сили на Република България”, организирана от Сдружение “Български човешки права” и Министерство на отбраната на Република България. В проведената дискусия се представиха възможностите на компютърно подпомаганите учения за обучение на Резерва на Въоръжените сили на […]

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!