SHAPING THE FUTURE OF VR/XR with SYNERGY S&T

SYNERGY Simulation & Training is established with the aim to deliver high quality modeling, simulation and training products, solutions and services for air, land, sea, space and cyber domains.

Покана до членовете на БУЛСИМ за провеждане на Общо събрание на 23.11.2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото ви уведомявам, че на 23.11.2023 г. /четвъртък/ от 19:00 ч., на адреса по седалището на БУЛСИМ, а именно: гр. София, район Младост, ул. „Борис Рангелов“ № 30, ще се проведе Общо събрание на членовете на сдружението, свикано по инициатива на Управителния съвет, съгласно Решение от 16.10.2023 г. на основание […]

(English) Покана за Общо събрание на БУЛСИМ – 26.09.2023 г. от 19:00 ч.

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”, С решение на Управителния съвет на асоциацията от 23-ти август 2023 г., се свиква Общо събрание на сдружение “Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ”, което ще се проведе на 26-ти септември 2023 г., сряда, от 19:00 ч. в офиса на сдружението, намиращ се в гр. София, […]

Покана за Общо събрание на БУЛСИМ

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”, Във връзка с необходимостта от приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно чл. 30, ал. 3 от Устава на БУЛСИМ, с решение на Управителния съвет на асоциацията от […]

Свикване на Общо събрание на БУЛСИМ

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”, Във връзка с необходимостта от приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно чл. 30, ал. 3 от Устава на БУЛСИМ, с решение на Управителния съвет на асоциацията от 20-ти […]

Покана за Общо събрание на БУЛСИМ

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”, Във връзка с необходимостта от спешно приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно чл. 30, ал. 3 от Устава на БУЛСИМ, с решение на Управителния съвет на асоциацията от […]

IT2EC New Dates

From 2020 onwards, ITEC will be known as the International Training Technology Exhibition & Conference (IT²EC). IT²EC, originally scheduled to take place 28-30 April, will now be held at ExCeL London on 1-3 September 2020.   Presenting a unique overview of the industry’s latest innovations, the event provides visitors with a platform to discuss developments in this evolving […]

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!