I/ITSEC 2021 will take place at Orlando, FL, USA on 29th November - 3rd December 2021.

Innovating and Accelerating Training: Adapting to an Unexpected Future.

Свикване на Общо събрание на БУЛСИМ

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”, Във връзка с необходимостта от приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно чл. 30, ал. 3 от Устава на БУЛСИМ, с решение на Управителния съвет на асоциацията от 20-ти […]

IT2EC New Dates

From 2020 onwards, ITEC will be known as the International Training Technology Exhibition & Conference (IT²EC). IT²EC, originally scheduled to take place 28-30 April, will now be held at ExCeL London on 1-3 September 2020.   Presenting a unique overview of the industry’s latest innovations, the event provides visitors with a platform to discuss developments in this evolving […]

Coherent Labs at SEE 2018 Conference

In NASA Simulation Exploration Experience 2018 industry conference panel on Thursday 10th of May, Angel Venkov presented Coherent Labs, its product portfolio and share how disruptive gaming technologies are advancing in the serious simulation industries, such as military training, crisis management, healthcare etc. Angel Venkov is a Vice President Global Sales at a Bulgarian high […]

БУЛСИМ участва в NATO MSG-147 М&С експеримент

В края на м. март Председателят на Асоциацията Николай Томов и Георги Такев, член на БУЛСИМ, участваха в експеримент на NATO MSG-147, демонстриращ обмяната на данни между различни системи за моделиране и симулации. Председателят на групата полк. Орлин Николов, Chief of Capabilities Branch в NATO CMDR CoE и член на УС на БУЛСИМ, ръководи експеримента, […]

БУЛСИМ участва в проучване на Институт „Отворено общество“

По покана на Институт „Отворено общество“ за изследване на гражданския сектор, посветено на постиженията, предизвикателствата и възможностите за развитие на НПО в България, БУЛСИМ взе участие в проучването. То беше осъществено в края на м. януари и началото на м. февруари 2017 г., като в него взеха участие почти 800 активни граждански организации. Обобщените резултати […]

(English) BULSIM Supports ITEC 2017

Once again, BULSIM will support ITEC 2017, taking place at Ahoy Rotterdam from 16-18 May. The conference will address the theme “Innovation through collaboration in military training and education: Focusing efforts, harvesting success“ and will consist of three main streams: M&S Technologies and Architectures, Training and Education – Requirements to Solutions and Dual Use Training Applications. […]

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!