Етичен кодекс

Етичен кодекс на БУЛСИМ

Всички членове на БУЛСИМ подкрепят Етичния кодекс на професионалистите по симулации, приет от Society for Modeling &Simulation International (SCS), Simulation Interoperability Standards Organization (SISO), NATO Modeling and Simulation Group (NMSG) и други организации, извършващи дейност в областта на M&С.

Етичен кодекс на БУЛСИМ
188.7 KB
38 Downloads
Подробности