За нас

История и статут

Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ е основана на 7-ми юли 2010 от експерти от академични институции, университети, държавни институции и представители от индустрията с доказан опит в областта на Моделирането&Симулациите&Обученията.

БУЛСИМ е сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност, посветено на популяризирането и утвърждаването на моделирането и симулациите в България, Европа и света. Организацията е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието под №20101222002 (Булстат 175973055). През м. юли 2018 г. Асоциацията е пререгистрирана в Търговския регистър и регистъра на лицата с нестопанска цел.

Дейности

БУЛСИМ съдейства на физически лица и организации от научния, правителствения, индустриалния и неправителствения сектори чрез консултации, анализи, образование и обучение, за които експертните умения и компетенции на членовете на асоциацията и прилагането на подходи и инструменти за моделиране и симулации, биха допринесли за тяхното развитие и утвърждаването им в обществото и бизнеса.Target GroupsОсновни дейности на БУЛСИМ:

 • Сътрудничество с национални и международни M&S&T организации
 • Трансфер на знания и опит и обмяна на информация
 • Образование, обучение и учения
 • Организиране на конференции, изложения и семинари
 • Консултации и анализи

Компетенции

Членовете на БУЛСИМ се отличават с опит в:

 • Проектиране и разработване на системи за подпомагане взимането на решения
 • Проекитране, създаване и управление на среда за провеждане на компютърно подпомагани учения и обучения
 • Моделиране и симулации на опасни природни явления и процеси
 • Създаване и разработване на Сериозни игри
 • 3D моделиране
 • Използване на М&С&Т системи и средства за подпомагане взимането на решения на стратегическо, оперативно и тактическо ниво при бойни действия и управление при кризи
 • Бизнес симулации

Компетенциите на Асоциацията нарастват постоянно, благодарение на новоприетите свои членове.