Организация

Организационна структура на БУЛСИМ

Колективният върховен орган на управление на БУЛСИМ е Общото събрание. Общото събрание избира Управителен съвет (5-ма членове) и Контролен съвет (3-ма членове).
Organisational StructureВзимайки предвид широкия спектър от цели и дейности, които БУЛСИМ развива, са обособени следните оперативни звена:
Operative Units