ОС Протоколи

Протоколи от Общо събрание на БУЛСИМ

Протоколите от Общото събрание отразяват изказванията, предложенията, резултатите от гласуванията и взетите решения от членовете на асоциацията.

NameSizeHits
ОС Протокол 2010-10-12365.2 KB75
ОС Протокол 2011-02-24361.8 KB64
ОС Протокол 2011-06-16337.9 KB57
ОС Протокол 2011-08-16358.4 KB57
ОС Протокол 2012-03-15303.3 KB55
ОС Протокол 2013-02-21491.0 KB54
ОС Протокол 2014-11-13533.8 KB60
ОС Протокол 2018-06-12325.7 KB98
ОС Протокол 2018-12-05386.4 KB205
ОС Протокол 2020-09-30152.0 KB49
ОС Протокол 2021-06-29154.4 KB37
ОС Протокол 2022-06-22154.4 KB44