I/ITSEC 2022 will take place at Orlando, FL, USA on 28th November - 2rd December 2021.

Innovating and Accelerating Training: Adapting to an Unexpected Future.

БУЛСИМ включена в списъка на световните професионални организации в M&С

В началото на месец февруари 2011 година БУЛСИМ е включена в списъка на световните професионалните организации в областта на моделирането и симулациите, изготвен от проф. Tuncer Oren, председател на Етичната комисия към Society for Modeling&Simulation International. БУЛСИМ е единствената (за момента) българска асоциация, която фигурира в посочения списък.

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!