SHAPING THE FUTURE OF VR/XR with SYNERGY S&T

SYNERGY Simulation & Training is established with the aim to deliver high quality modeling, simulation and training products, solutions and services for air, land, sea, space and cyber domains.

БУЛСИМ е включена в ENISA Country Reports

През месец юни БУЛСИМ e включена в доклада на България към изданието на Европейската агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA ‘Country Reports’) като експертна организация в областта на мрежовата и информационна сигурност в страните от Европейския континент. Информация за организациите в този доклад се изготвя от експертни звена от Министерството на транспорта, информационните технологии […]

БУЛСИМ предостави експертно становище за професията “Аниматор”

През месец май, по запитване от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, БУЛСИМ предостави експертно становище по проект на държавно образователно изискване по професията „Аниматор“. Това запитване се използва за отправна точка от председателя на асоциацията да предложи иницииране на проект за създаване на професия „Симулационист” и включването й в Националния класификатор на […]

БУЛСИМ включена в списъка на световните професионални организации в M&С

В началото на месец февруари 2011 година БУЛСИМ е включена в списъка на световните професионалните организации в областта на моделирането и симулациите, изготвен от проф. Tuncer Oren, председател на Етичната комисия към Society for Modeling&Simulation International. БУЛСИМ е единствената (за момента) българска асоциация, която фигурира в посочения списък.

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!