Годишни отчети

Годишни доклади за дейността на БУЛСИМ

Годишните доклади представят проведените дейности и постигнатите резултати от асоциацията през съответната година, както и Годишните финансовите отчети на сдружението.

Годишен доклад за 2017 година

 
Годишен доклад 2017
Годишен доклад 2017
BULSIM-Godishen-Doklad-Deinost-2017.pdf
4.2 MB
616 Downloads
Подробности

Годишен доклад за 2016 година

 
Годишен доклад 2016
Годишен доклад 2016
BULSIM-Godishen-Doklad-Deinost-2016.pdf
3.5 MB
915 Downloads
Подробности

Годишен доклад за 2015 година

 
Годишен доклад 2015
Годишен доклад 2015
BULSIM-Godishen-Doklad-Deinost-2015.pdf
1.8 MB
196 Downloads
Подробности

Годишен доклад за 2014 година

 
Годишен доклад 2014
Годишен доклад 2014
BULSIM-Godishen-Doklad-Deinost-2014.pdf
4.9 MB
69 Downloads
Подробности

Годишен доклад за 2013 година

 
Годишен доклад 2013
Годишен доклад 2013
BULSIM_Godishen_Doklad_Deinost_2013.pdf
2.7 MB
71 Downloads
Подробности

Годишен доклад за 2012 година

 
Годишен доклад 2012
Годишен доклад 2012
BULSIM_Godishen_Doklad_Deinost_2012.pdf
7.8 MB
76 Downloads
Подробности

Годишен доклад за 2011 година

 
Годишен доклад 2011
Годишен доклад 2011
BULSIM_Godishen_Doklad_Deinost_2011.pdf
1.3 MB
68 Downloads
Подробности

Годишен доклад за 2010 година

 
Годишен доклад 2010
Годишен доклад 2010
BULSIM_Godishen_Doklad_Deinost_2010.pdf
1.2 MB
68 Downloads
Подробности