Устав

Устав на БУЛСИМ

С настоящия Устав се учредява и регламентира сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ”.
BULSIM Ustav
BULSIM Ustav
BULSIM_Ustav_05122018.pdf
775.1 KB
152 Downloads
Подробности