БУЛСИМ е съорганизатор на годишния семинар на Центъра на НАТО

В периода 8-ми–9-ти юни Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия, с подкрепата на БУЛСИМ, проведе в резиденция „Бояна“, станалият вече ежегоден семинар в областта на управление при кризи и в отговор на бедствия.
Семинарът се проведе в три пленарни сесии:
• “The Crisis Management and Disaster Response Policies and Interactions” с цел представяне и споделяне на различни политики и практики.
• “The Future Operations in Urban Environment” изследва влиянието на бедствията и кризите в градски зони и последствията от урбанизацията при операции в отговор на криза с хоризонт до 2035.
• “The Best Practices in CMDR Education and Training” представя иновациите в областта на моделирането и симулациите aims to present modeling and simulation capability innovations in CMDR training as to facilitate work towards implementing the know-how in exercises.

Share it: