БУЛСИМ предостави експертно становище за професията “Аниматор”

През месец май, по запитване от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, БУЛСИМ предостави експертно становище по проект на държавно образователно изискване по професията „Аниматор“. Това запитване се използва за отправна точка от председателя на асоциацията да предложи иницииране на проект за създаване на професия „Симулационист” и включването й в Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България. От страна на Българска стопанска камара идеята се възприе положително и предстоят следващи стъпки за развитието й.

Share it:

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *