I/ITSEC 2018, 26th - 30th November 2018, Orlando, FL, USA

The World's Largest Modeling, Simulation & Training Event "Launching Innovation in Learning: Ready, Set, Disrupt"

Покана за Общо събрание на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”

Уважаеми членове на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”, С решение на Управителния съвет на асоциацията от 29-ти октомври 2018 г. се свиква Общо събрание на сдружение “Българска асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ”, което ще се проведе на 05 декември от 17:00 ч. в заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН, намиращ се в […]

Join Us at MilSim CEE, 30-31 October in Brno

BULSIM is privileged to be a Partner of the leading Military Simulation and Training event MilSim CEE, taking place in Brno, Czech Republic on 30 – 31 October. Top 5 reasons to attend MilSim CEE: Hear from speakers from over 10 different nations speak about the future of military simulation Experience the power of virtual simulation through a live military scenario using […]

Coherent Labs at SEE 2018 Conference

In NASA Simulation Exploration Experience 2018 industry conference panel on Thursday 10th of May, Angel Venkov presented Coherent Labs, its product portfolio and share how disruptive gaming technologies are advancing in the serious simulation industries, such as military training, crisis management, healthcare etc. Angel Venkov is a Vice President Global Sales at a Bulgarian high […]

BULSIM Supports ITEC 2017

Dear Members, Once again, BULSIM will support ITEC 2017, taking place at Ahoy Rotterdam from 16-18 May. The conference will address the theme “Innovation through collaboration in military training and education: Focusing efforts, harvesting success“ and will consist of three main streams: M&S Technologies and Architectures, Training and Education – Requirements to Solutions and Dual Use […]

БУЛСИМ на Юбилейната Международна конференция „25 години Факултет Математика и информатика“

В периода 27-28-ми ноември 2015 г. д-р Светлана Василева взе участие в Юбилейната Международна Конференция „25 Години Факултет Математика и информатика” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Тя представи доклад на тема „Възможности на Разширения Редактор и Универсалния Редактор на Формите на GPSS World за Приложение в Обучението на Студенти”.

BULSIM at Science and Information Conference 2015

В края на м.юли д-р Светлана Василева взе участие в Science and Information Conference 2015 , проведена в Лондон, Англия. SAI е първокласно място за срещи на изследователи и индустриални представители за споделяне на нови идеи, оригинални изследователски резултати и практически опит в областите на компютърни науки, електроника и комуникации.

Експерти от БУЛСИМ в редакторския колектив на NATO CMDR CoE Conference Proceedings

В резултат на ползотворното партньорство между БУЛСИМ и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия, експерти от БУЛСИМ получиха покана да съдействат на Центъра при изготвянето на първия Conference Proceedings от наскоро проведения семинар. Членовете на асоциацията проф. Йордан Табов, доц. Юлияна Каракънева, д-р […]

БУЛСИМ отново е съорганизатор на годишния семинар „Междуведомствено сътрудничество при управление при кризи и в отговор на бедствия“

В периода 8-ми–9-ти юни Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия, с подкрепата на БУЛСИМ, проведе в резиденция „Бояна“, станалият вече ежегоден семинар в областта на управление при кризи и в отговор на бедствия. Семинарът се проведе в три пленарни сесии: • “The Crisis […]

'We make Modeling&Simulation serve you.'

Are you using Modeling and Simulation for education, training or decision making? If 'NO', contact us and we will show the benefits. If 'YES', join us and share your competences with our M&S Community!