Експерти от БУЛСИМ в редакторския колектив на NATO CMDR CoE Conference Proceedings

В резултат на ползотворното партньорство между БУЛСИМ и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия, експерти от БУЛСИМ получиха покана да съдействат на Центъра при изготвянето на първия Conference Proceedings от наскоро проведения семинар.
Членовете на асоциацията проф. Йордан Табов, доц. Юлияна Каракънева, д-р Ирена Николова, г-н Орлин Николов и г-н Николай Томов са избрани за членове на Редакторския колектив на изданието.

Share it: