(English) Покана за Общо събрание на сдружение “БАМиС – БУЛСИМ”