БУЛСИМ участва в NATO MSG-147 М&С експеримент

В края на м. март Председателят на Асоциацията Николай Томов и Георги Такев, член на БУЛСИМ, участваха в експеримент на NATO MSG-147, демонстриращ обмяната на данни между различни системи за моделиране и симулации.

Председателят на групата полк. Орлин Николов, Chief of Capabilities Branch в NATO CMDR CoE и член на УС на БУЛСИМ, ръководи експеримента, информационното осигуряване и администриране на който беше възложено на Ивелина Иванова, също член на Асоциацията.

Share it: