БУЛСИМ участва в 9-тия NATO CAX Forum 2014

В периода 16 – 19 септември в ATATURK Wargaming and Convention Center в Истанбул, Турция се проведе 9-тия NATO Computer Assisted Exercise Forum, организиран от NATO Modelling and Simulation Center of Excellence.
В него взеха участие повече от 200 M&S и CAX експерта от повече от 25 страни.
Форумът акцентира върху техническите специфики и оперативните процедури, свързани със симулациионно базираните учения и учебна поддръжка, с основна цел да засили обмена на информация и добри практики между служителите в NATO и националните симулациионни/учебни центрове.
Специалната сесия, посветена на Connected Forces Initiative подчерта необходимостта от по-добро разработване и преизползване на M&S, с цел повишаване качеството на ученията. Също така, тематична сесия очерта възможните сътрудничества между Националните симулационни центрове и учебните звена на НАТО като JWC и JFTC.
По време на форума Председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов направи презентация на тема „Computer Assisted Exercise as a tool for individual and collective training from NGO’s perspective“. Стъпвайки на опита на експертите от БУЛСИМ, беше изложен „не-военен“ поглед върху проектирането и провеждането на компютърно подпомагани учения за граждански цели. Той подчерта основните разлики между военната и гражданската „култура“ и експертиза в ученията, целейки да очертае нов подход за съвместно военно-гражданско сътрудничество в ученията.

Share it:

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *