БУЛСИМ участва в проучване на Институт „Отворено общество“

По покана на Институт „Отворено общество“ за изследване на гражданския сектор, посветено на постиженията, предизвикателствата и възможностите за развитие на НПО в България, БУЛСИМ взе участие в проучването. То беше осъществено в края на м. януари и началото на м. февруари 2017 г., като в него взеха участие почти 800 активни граждански организации.

Обобщените резултати от проучването са достъпни тук. Доклад от изследването е наличен тук.

 

Share it: