БУЛСИМ участва в международна конференция на Великотърновския университет

В периода 27-28-ми ноември 2015 г. д-р Светлана Василева, член на БУЛСИМ, взе участие в Юбилейната Международна Конференция „25 Години Факултет Математика и информатика” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Тя представи доклад на тема „Възможности на Разширения Редактор и Универсалния Редактор на Формите на GPSS World за Приложение в Обучението на Студенти”.

Share it: