БУЛСИМ е съорганизатор на семинар на Центъра на НАТО за управление при кризи

За трета поредна година Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия към Министерството на отбраната, с подкрепата на БУЛСИМ, организира научно-приложен семинар на тема “CRISES MANAGEMENT AND DISASTER RESPONSE INTERAGENCY INTERACTION”. Семинарът се проведе в периода 1 – 3 юли 2014 г. в София, в Централния военен клуб.
Повече от 120 участника от 16 нации се срещнаха, за да дискутират междуведомственото взаимодействие за управление при кризи и в отговор на бедствия.
Презентациите на лекторите бяха разпределени в тематични области, посветени на:
o Политики и взаимодействие при управление при кризи и в отговор на бедствия
o Добри практики за обучение и подготовка при управление при кризи и в отговор на бедствия
o Последици от климатичните промени
В своята презентация “Next Generation CAX for CMDR Training” председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов подчерта ролята на симулациите за развитие на способности при управление при кризи. Той представи дейностите на асоциацията, като фокусира върху компетенциите на експертите за разработване на концепции, експериментиране и обучения посредством провеждането на компютърно подпомагани учения и симулации.

Share it:

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *