(Български) БУЛСИМ е съорганизатор на семинар „Междуведомствено сътрудничество при управление при кризи и в отговор на бедствия“

Share it:

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *