ОС Протоколи

Протоколи от Общо събрание на БУЛСИМ

Протоколите от Общото събрание отразяват изказванията, предложенията, резултатите от гласуванията и взетите решения от членовете на асоциацията.

NameSizeHits
ОС Протокол 2010/10/12356.6 KiB19
ОС Протокол 2011/02/24353.3 KiB14
ОС Протокол 2011/06/16330.0 KiB9
ОС Протокол 2011/08/16350.0 KiB9
ОС Протокол 2012/03/15296.2 KiB9
ОС Протокол 2013/02/21479.5 KiB8
ОС Протокол 2014/11/13521.3 KiB9